Friday, 6 April 2012

Pelan Pengajaran

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Tarikh/ Hari                  : 2 April 2012                                         Masa                 : 8.30 – 9.00 pagi
Kelas                            :   6 Ibnu Sina                                         Bilangan Murid : 39 orang
Mata pelajaran            :   Bahasa Melayu
Tajuk                             :   Nilai Murni dan Pengajaran
Objektif                         :   Pada akhir pengajaran murid dapat :
1.    Membaca cerita dengan sebutan dan intonasi yang betul..
2.    Menyatakan maksud pernyataan yang tersurat dan tersirat..
3.    Menghuraikan nilai dan pengajaran yang terdapat dalam cerita..

Pengetahuan Sedia Ada :  Murid mengetahui mengenai nilai murni dan pengajaran.
Konsep
Bahan                               : Gambar, akhbar Didik, kamus Dewan..
Nilai                                  : Jujur, bertanggung jawab, insaf,  baik hati , prihatin.
Kemahiran                       : Kemahiran Berfikir,   Kecerdasan Pelbagai,  Pembelajaran  
                                Kontekstual
                  
                                                                       
Langkah/Masa
Isi Pelajaran
Aktiviti Pengajaran Pembelajaran

Catatan
Aktiviti Guru
Aktiviti MuridSet Induksi

Gambar
           Orang tua
           kemiskinan

Guru menunjukkan gambar dan bersoal jawab dengan murid.
           Apa perasaan kamu apabila melihat gambar?
          Apakah pengajaran daripada gambar?


Murid memerhati gambar dan bersoal jawab tentang gambar
          Perasaan – sedih,kasihan.
         Pengajaran – bersyukur,menghargai nikmat Allah.
Perkembangan

Petikan akhbar Didik.
Latihan 1- soalan seiras UPSR 2005


Soalan berdasarkan petikan:
           Kenapa Rahman masuk ke dalam bilik abangnya?


Aktiviti Kumpulan:
Kumpulan 1 dan 5
-       Soalan seiras UPSR 2006
Kumpulan 2 dan 6
-       Soalan seiras UPSR 2007
Kumpulan 3  dan  7
-       Soalan seiras UPSR 2008
Kumpulan 4 dan 8
-soalan seiras UPSR 2009


Huraian nilai murni
          Rajin-mengulangkaji pelajaran
           Jujur-menceritakan apa yang berlaku
           Insaf-memohon maaf
           Bertoleransi-memaafkn adik
           Bertanggungjawab-membersihkan sampah dan buang ke dalam tong sampahGuru meminta murid membaca petikan.Guru mengemukakan soalan tentang petikan.
Guru membahagikan murid kepada lapan  kumpulan  untuk mencatat nilai murni daripada petikan.Guru meminta murid memberikan huraian kepada nilai murni..
Murid membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul.


Murid  bersoal jawab tentang cerita yang dibaca..


Murid berbincang  dalam kumpulan dan menyenaraikan  lima nilai murni daripada petikan.

Murid  menyatakan huraian kepada nilai murni.


Penutup

Pantun nasihat :

Pulau Pandan jauh ketengah,
Gunung Daik bercabang tiga,
Hancur badan dikandung tanah,
Budi yang baik dikenang juga.


Guru bertanyakan pengajaran daripada pantun.

Murid  menyatakan pengajaran daripada pantun.
Murid merumus isi pelajaran dan nilai murni.
.


Kemahiran berfikir : merumus


No comments:

Post a Comment